LAPSEN NUMEROTAJUN KEHITYS

Käsitteet haltuun — yksi ja monta

On tutkittu, että jo vauvaikäiset lapset ymmärtävät lukumäärien muutokset, kun määrät ovat pieniä esimerkiksi kahden muuttuminen kolmeksi. Kun määrät kasvavat, määrästä tulee lapsen mielessä vain ”monta”. Yksivuotias pystyy selkeästi näyttämään, että osaa arvioida lukumääriä. Jos hänelle tarjotaan kokonaista keksiä kahden puolikkaan sijaan, hän valitsee mieluummin ne kaksi puolikasta. Niitä on enemmän!

Yksi ja monta ovat yleensä ensimmäiset määrään liittyvät sanat, jotka lapset ottavat käyttöön. Kaksivuotias käyttää mielellään käsitteitä monta ja ei monta. Hänelle sekä kahdeksan että sata edustavat käsitettä monta, mutta ajan kuluessa hän oppii käyttämään yksityiskohtaisempia ilmaisuja, kuten aika montatosi monta jne. Seuraava kehitysvaihe on oppia käyttämään lukusanoja. Lukusana kaksi opitaan usein aikaisin.

Seuraava esimerkki valaisee, miten pienet lapset mieltävät lukusanojen merkityksen: 2,5-vuotias Venla leikkii autoilla. Ensin hän leikkii kahdella autolla, tööttäilee ja eläytyy ajamiseen. ”Kaksi”, hän sanoo, kun kummassakin kädessä on yksi auto. Sitten hän etsii lelulaatikosta kolme autoa lisää. Hän asettaa ne kahden ensimmäisen auton viereen ja huudahtaa: ”Monta!”

LASKULORUT

Lukujen luetteleminen — yksi, kaksi, kolme! — ennen kuin lapsi hyppää tuolilta, on tärkeä osa lukusanojen oppimista. Aluksi lukujen luetteleminen ja erilaiset laskulorut ovat lähinnä rytmikästä puhetta, eikä lapsi välttämättä vielä yhdistä toisiinsa lukuja ja määriä.

Pian lapsi oppii näyttämään lukuja sormillaan. Seuraavaksi hän oppii kertomaan, kuinka monta vuotta hän on. Laskemisen ilo ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta.

 YKSI SUKKA YHTEEN JALKAAN…

Lukusanojen yhdistäminen laskettaviin asioihin on kaiken laskemisen perusta.

Vauvoille lorutellaan ”kymmenen pientä varvasta, pienen pientä ja somaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi…” ja jokaisen luvun kohdalla kosketetaan yhtä varvasta. Lasta pukiessa jutellaan: ”Nyt puetaan sukat – yksi sukka yhteen jalkaan ja toinen toiseen jalkaan”.

Myöhemmin lapsi oppii, että jokaiselle katetaan yksi lautanen ja että käytämme vain yhtä myssyä kerrallaan. Hän kykenee tunnistamaan oman tuolinsa, tossunsa ja hyllynsä päiväkodissa. Kaikki tämä edesauttaa sen oppimista, että yksi lukusanan merkitsee yhtä asiaa tai esinettä. Kun nämä asiat loksahtavat kohdalleen, lapsi on oppinut laskemaan.

MÄÄRÄN TUNNISTAMINEN

Vaikka lapsi on oppinut yhdistämään lukusanan ja laskettavan esineen, hän ei kuitenkaan välttämättä ymmärrä, että viimeksi sanottu luku ilmaisee joukon määrää.

Esimerkki:

4-vuotias Eino istuu lattialla ja leikkii autoilla aikuisen kanssa.

Aikuinen: ”Sinullapa on monta autoa. Montako niitä oikein on?”
Eino (laskee): ”1, 2, 3, 4, 5!”
Aikuinen: ”Hienoa, oletpa taitava.” Montako autoa sinulla siis on?”
Eino: ”Monta.”
Aikuinen: ”Niin, mutta tiedätkö kuinka monta?”
Eino: ”Monta.”

(Solem, I. H., & Reikerås, E. (2004): Det matematiske barnet, s. 114)

Lapsi oppii usean tällaisen leikin kautta, että viimeiseksi sanottu lukusana merkitsee samaa kuin koko joukon lukumäärä.

LUKUSYMBOLIT

Aina ei ole ollut tapana tutustuttaa lapsia lukuihin kovin aikaisessa kehitysvaiheessa. Uusin tutkimus osoittaa, että lapsen symbolitajun ja myöhemmän laskutaidon välillä on selvä yhteys. Siksi numeromerkit opetetaan muiden laskemiseen liittyvien käsitteiden rinnalla kaikissa Ensi numeroni 123 -kirjoissa.

LUKUJEN KÄYTTÄMINEN JA NIIDEN YMMÄRTÄMINEN

Yllä kuvattujen tärkeiden lukukäsitteisiin liittyvien leikkien kautta lapset oppivat ja tutkivat monia lukuihin liittyviä näkökohtia. Lukusanoja ei käytetä pelkästään kuvailemaan määriä. Lukuja käytetään osoittamaan esimerkiksi painoa, pituutta, rahaa, aikaa jne. Ei ole aivan helppoa ymmärtää, miksi kaksi kiloa perunoita on paljon enemmän kuin kaksi perunaa, tai että puoli neljä ei ole sama asia kuin kaksi.

Lukusanoja voidaan myös käyttää järjestyksen ilmaisemiseen – järjestyslukuja ovat esimerkiksi ensimmäinen, toinen, kolmas jne. Määriä voidaan myös yhdistää ja jakaa osiin, mitä koulukielellä kutsutaan laskemiseksi.  Ja sekin on vain pieni osa kaikesta siitä jännittävästä, mitä lukujen maailmassa tutkitaan.