MUUTAKIN KUIN LUKUJA

Kirjoissa keskitytään aiheisiin, jotka tukevat lapsen numerotajua ja matemaattista kehitystä.

OPETUSSUUNNITELMA

1 kirjani – Yksi ja monta
2 kirjani – Kaksi ja pari
3 kirjani –  Koko
4 kirjani – Muoto
5 kirjani –  Sormin laskeminen
6 kirjani – Numeromerkit
7 kirjani – Viikonpäivät
8 kirjani – Ikä
9 kirjani – Suunta
10 kirjani – Numeroyhdistelmät
11 kirjani – Laajuus ja mitta
12 kirjani – Aika
13 kirjani – Raha
14 kirjani – Tilavuus
15 kirjani – Plus ja miinus

Jokaisen kirjan alussa on tietoa sinulle, joka luet kirjaa yhdessä lapsen kanssa. Lue, mitä matematiikan aiheita kyseisessä kirjassa käsitellään. Saat tietoa aihevalinnoista ja kuinka ne sopivat yhteen lapsen käsitteellisen kehityksen kanssa. Toivomme, että siitä on apua lapsesi oppimisprosessin eri vaiheiden ymmärtämisessä.

Jokaisen kirjan lopussa on ehdotuksia keskustelunaiheista ja puuhista, jotka tukevat lapsen oppimisprosessia.